Z akých materiálov sú vyrobené hasičské odevy? Časť 1: NOMEX®

Z akých materiálov sú vyrobené hasičské odevy? Je to jedno z najzákladnejších a najdôležitejších vybavení na ochranu bezpečnosti hasičov.

Hasenie požiarov je jedným z najobetavejších a najodvážnejších povolaní v dnešnom svete. Pretože bez ohľadu na to, aké nebezpečné je pracovné prostredie, musia hasiči vtrhnúť do ohňa bez váhania. Preto je obzvlášť dôležité prispôsobiť sa záchranným činnostiam na mieste požiaru.

Hasiči sa zvyčajne nachádzajú v prostredí s veľmi vysokou teplotou. Sálavé teplo požiaru môže spáliť ľudské telo: teplo v požiarnom poli je vyššia, ako normálna fyziologická výdrž ľudského tela. V rôznej miere poškodzuje pokožku a môže spôsobiť aj smrť. V takom nebezpečnom prostredí musia hasiči chrániť svoju vlastnú bezpečnosť ochranným odevom.

Základné požiadavky na protipožiarne odevy sú retardéry horenia, tepelná izolácia a odolnosť proti vysokej teplote. Okrem toho je prítomný na  požiarnej scéne aj dym. Viditeľnosť v dyme je nízka a viditeľnosť hasičov je veľmi dôležitá, takže ochranný odev hasiča má zvyčajne aj reflexné pásky.

Na našom blogu Vám predstavíme rôzne materiály, z ktorých je vyrábaná zásahová výstroj pre hasičov. V prvej časti tohto seriálu Vám predstavíme materiál Nomex® , ktorý je asi najznámejší z nich.

 

Nomex-LogoNomex® 

Výroba nomexových vlákien bola vyvinutá na začiatku 60. rokov 20. storočia a uvedená na trh v roku 1967 americkou spoločnosťou DuPont™. Odborne sa to nazýva syntetický aromatický polyamidový polymér (a v pôvodnom patente spoločnosti sa označuje ako „polykarbamid“). Čo to v skutočnosti znamená?

  • Syntetický je z toho dôvodu, že je vyrobené v chemickom laboratóriu. Syntetické textílie (ako je polyester, nylon atď.), sú umelé chemikálie vyrobené človekom. Sú opakom prírodných vlákien, ako je vlna (zo zvierat) a bavlna (z rastlín).
  • Aromatický znamená, že molekuly v nomexe sú založené skôr na spojených atómových kruhoch ako na lineárnych vetvených štruktúrach.
  • Polyamid znamená, že veľa molekúl je spojených dohromady do reťazcov. V chémii „poly“ znamená skutočne „veľa“, takže polyamid znamená „veľa amidu“.
  • Polymér je vhodný chemický výraz pre plast. Zvyčajne to znamená obrovskú molekulu vyrobenú z mnohých („poly-“) opakovaní základnej jednotky nazývanej monomér („-mer“).

nomex-monomer-chemical-formula

Aromatické polyamidy, ako je Nomex, sa často nazývajú aramidy. Kevlar® (ďalší materiál od spoločnosti DuPont) je tiež aramid, ale s mierne odlišnou chemickou štruktúrou. Celý chemický názov Nomexu je poly (m-fenyléndiamínizoftalamid), zatiaľ čo Kevlar je poly (p-fenyléndiamíntereftalamid);

Nomex je metaaramidový (m-aramidový) polymér, zatiaľ čo Kevlar je para-aramidový (p-aramidový) polymér.

Aramidy sa vyrábajú dvojstupňovým procesom. Najskôr sa základný polymér vyrába reakciou organických látok (na báze uhlíka) za vzniku kvapaliny. V druhom stupni sa kvapalina zvlákňuje, aby sa vytvorili pevné vlákna, ktoré môžu byť tkané do textílií.

Nomex sa všeobecne dodáva v troch verziách:

  • používa sa buď sám o sebe (ako 100 %-ný Nomex),
  • v zmesi s až 60 percentami Kevlaru,
  • v zmesi s Kevlarom a niektorými antistatickými vláknami. V tejto poslednej podobe je známy ako Nomex III.

 

Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, mnoho výrobcov používa Nomex pri výrobe zásahových odevov. Na našom eshope ponúkame ľahké aj ťažké zásahové obleky z tohto materiálu od rôznych výrobcov:

Ľahký zásahový komplet DEVA BUSHFIRE CZ je určený na ochranu tela užívateľa pri likvidácii požiarov v otvorenom teréne a pri sprievodných činnostiach. Je vyrobený z materiálu Nomex Comfort s mriežkou Rip-Stop a s plošnou hmotnosťou 220 g/m2.Ľahký zásahový oblek DEVA BUSHFIRE CZ

 

Ťažký zásahový komplet DEVA PATRIOT ELITE je vyrobený z materiálu Nomex® STRIKE s plošnou hmotnosťou 220 g/m2. Druhú a tretiu vrstvu zásahového obleku tvorí PU membrána a podšívka ARALINEX. Tieto 3 vrstvy z neho robia vynikajúci zásahový oblek aj na najnáročnejšie zásahy.

Ťažký zásahový komplet DEVA PATRIOT ELITE

 

Čo robí Nomex ohňovzdorným?

Dve vynikajúce vlastnosti Nomexu z neho robia perfektný ochranný materiál pre hasičov.

Aj keď Nomex horí, keď k nemu pridržíte plameň, prestane horieť, akonáhle dôjde k odstráneniu zdroja tepla. Inými slovami, je inherentne ohňovzdorný. Rovnako dôležité je, že hrubá tkaná štruktúra syntetických vlákien je veľmi zlým vodičom tepla. Cesta tepla cez Nomex trvá nejaký čas. V pôvodnom patente Nomex bolo v základnom plameňovom teste porovnaných päť vzoriek materiálu s piatimi podobnými vzorkami bavlny (kontrola). Vzorky bavlny sa vznietili iba za 2 sekundy a horeli 13 - 430 sekúnd; Nomex sa vznietil oveľa pomalšie (asi po 4 sekúnd) a prestal horieť po 5 sekúnd, keď bol odstránený plameň. Pozrite si video Thermo-Man® testu.

Okrem vysokej tepelnej odolnosti a spomaľovania horenia (neroztápa sa a nekvapká) je drsná tkaná štruktúra Nomexu mimoriadne silná a nereaguje s vodou.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku zásahových odevov na:

https://www.tophasici.sk/kategoria/zasahove-odevy/

TOPHASICI logo