Sorpčné roly na chemikálie

Používajte absorpčné roly ŠPECIÁL v prípade úniku kyselín, lúhov, agresívnych kvapalín alebo kvapalín neznámeho pôvodu. Sorpčné roly sú vhodné najmä pre zakrytie väčších plôch alebo pod stroje, kde dochádza k častému úniku kvapalín. Vysoko absorpčné polyprophylénové vlákna disponujú vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu.