Sorpčné rohože na chemikálie

Sorpčné rohože ŠPECIÁL sú  vhodné k absorpcii agresívnych chemikálií, ako sú napr. kyselina sírová, kyselina boritá, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina chlorovodíková, kyselina benzoová, alebo kyselina karbolová. Sorpčné rohože Špeciál poskytnú spoľahlivú pomoc tiež v prípade núdzovej situácie, kedy nie je dostatok času pre identifikáciu druhu vytečenej kvapaliny. Perforácia sorpčných rohoží Vám umožní použiť iba toľko sorpčného materiálu, koľko skutočne potrebujete.