Ejektory

Ejektor je prúdové čerpadlo, určené k čerpaniu vody z hĺbok viac ako 7,5 m. Používa sa aj na čerpanie znečistenej a horúcej vody s teplotou nad 60 Co.