Normy pre ochranné pracovné rukavice - Mechanické riziká

Normy pre ochranné pracovné rukavice

DIN EN 420 Všeobecné požiadavkySnímka obrazovky 2020-11-03 o 14.44.30

Európska norma DIN EN 420 definuje všeobecné požiadavky na ochranné rukavice vo všetkých kategóriách a stanovuje skúšobné postupy pre rukavice. V súvislosti so základnou normou DIN EN 420 platí niekoľko špecifických noriem. Ak výrobok spĺňa túto normu, môže výrobca vytvoriť vyhlásenie výrobcu pre kategóriu 1.

 

 


Pre ochranné rukavice kategórie 2 a 3 sú požiadavky okrem iného uvedené v nasledujúcich normách:

DIN EN 388 Mechanické rizikáSnímka obrazovky 2020-11-03 o 16.04.03

Norma pre rukavice na ochranu pred mechanickými poraneniami definuje riziká ako odreniny, porezanie, prepichnutie alebo stehy. Piktogram „Mechanické riziká“ na prvý pohľad ukazuje, čo rukavice dokážu v súvislosti s nasledujúcimi rizikami, a to pomocou šesťmiestneho kódu:

A Odolnosť proti oderu (výkonnostná úroveň 0-4)
B Odolnosť proti prerezaniu (výkonnostná úroveň 0-5)
C Odolnosť proti roztrhnutiu (výkonnostná úroveň 0-4)
D Odolnosť proti prerazeniu (výkonnostná úroveň 0-4)

Dňa 21.4.2019 nadobudla platnosť aktualizovaná norma EN 388:2016 preskúmali tieto riziká:

E Odolnosť proti prerezaniu podľa EN ISO 13997 (výkonnostná úroveň A - F)
F Ochrana proti nárazom (P alebo X)

Ukážka označenia na ochranných rukavíc SEIZ SPECTER:

specter-vlastnosti

A - Odolnosť proti oderu

Pracovné rukavice sa odierajú pri každom ich používaní a nie len pri práci s drsnými povrchmi. Odolnosť proti oderu je podstatnou vlastnosťou pri prácach, kde je vysoké riziko odretia ruky o drsné povrchy, ako napríklad betón.

Na testovanie odolnosti materiálov proti oderu sa vykonáva skúška MARTINDALE, podľa normy ISO 12947-1. Materiál sa podrobí obrúseniu brúsnym papierom pri tlaku 9,0 +/- 0,2 kPa na povrchu textílie tak dlho, až sa pretrhnú prvé dve nite skúšanej tkaniny alebo sa vo vzorke prederie diera. Pri teste sa zaznamenáva počet cyklov kotúča k momentu pretrhnutia skúšaného materiálu. Čím väčšie je počet cyklov, tým lepšia je odolnosť proti oderu. Pozrite si krátku ukážku testu.

A 1 2 3 4
Počet cyklov 100 500 2000 8000

 

B a E - Odolnosť proti prerezaniu

Po aktualizácii normy EN 388 sa odolnosť proti prerezaniu skúša podľa normy ISO 13997. Pri tomto teste sa používa prístroj s rovnou čepeľou. Počas testu sa postupne zvyšuje tlak noža od 2 N po 30 N. Vďaka tomuto testu sa dá vypočítať sila, ktorá je potrebná na vytvorenie 20 mm rezu a podľa nej sa následne rukaviciam určí stupeň odolnosti. Pozrite si krátku ukážku testu.

E A B C D E F
Newton ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

 

 C - Odolnosť proti roztrhnutiu

Vzorka z materiálu rukavíc sa upne do trhacieho prístroja, ktoré stálou rýchlosťou od seba vzďaľuje čeľuste, na ktorých je vzorka upnutá. Podľa zmeranej veľkosti sily, ktorá je potrebná na pretrhnutie vzorky, sú rukavice zaradené do úrovne od 1 do 4. Pozrite si krátku ukážku testu.

C 1 2 3 4
Newton 10 25 50 75

 

D - Odolnosť proti prepichnutiu

Na test odolnosti proti prepichnutiu sa používa prístroj s čeľusťami. Na teste sa zmeria sila potrebná na prepichnutiu materiálu. Pozrite si krátku ukážku testu.

D 1 2 3 4
Newton 20 65 100 150


F - Ochrana proti nárazom

Na tomto teste sa skúša odolnosť ochrany proti nárazu hánkovej a prstovej časti rukavíc. Prebieha v súlade s normou EN 13594:2015s energiou nárazu 5J. Pokiaľ rukavice takouto skúškou prejdú, sú označené písmenom „P“, pokiaľ nie, tak má označenie „X”. Pozrite si krátku ukážku testu.