Sorpčné hady na chemikálie

Sorpčné hady ŠPECIÁL sú vhodné k ohradeniu a absorpcii kyselín, liehov a iných agresívnych chemikálii, aby sa zabránilo šíreniu vytečenej kvapaliny do okolia. Sorpčné hady poskytnú spoľahlivú pomoc tiež v prípade núdzovej situácie, kedy nie je dostatok času pre identifikáciu vytečenej kvapaliny. Vďaka pružnému povrchu sú absorpčné hady dobre tvarovateľné.