Vrstvy hasičských zásahových odevov - Vrchná vrstva

Keď si laik pozrie na zásahový oblek, na prvý pohľad sa mu može zdať, že je vyrobený iba z jedného materiálu. Avšak použité materiály, z ktorých sú vyrobené hasičské zásahové obleky, tvoria vrstvy s rôznymi ochrannými vlastnosťami. Pri ťažkých zásahových odevoch tieto vrstvy sú nasledovné: vrchná vrstvavlhkostná bariératepelná bariéra.

Vrstvy zásahových odevov (1) (1)

Bariéra proti plameňu

Je to vrstva, ktorá preberá najnáročnejšiu úlohu z hľadiska svojej štruktúry. Vrchná vrstva je v prvej línii ochrany, ktorá zabráni prenikanie plameňov do obleku. Kým kombinácia meta-aramidu/para-aramidu sa zuhoľnatí pri teplote 400 ºC, kombinácia PBI/para-aramid vydrží aj teploty nad 800ºC. Preto treba zohľadniť pri výbere obleku hlavne miesta použitia.

Odolnosť

Vrchná vrstva musí byť dostatočne silná na to, aby chránila hasiča na zásahoch proti oderu, roztrhnutiu a porezaniu.

Odpudzuje vodu a tekuté chemikálie

Hlavná vrstva, ktorá zabráni prenikanie vody a tekutých chemikálií do obleku je vlhkostná bariéra. V prvej línii ochrany je však vrchná vrstva obleku, ktorá tiež musí mať tieto vlastnosti. Táto ochranná vlastnosť sa zabezpečí so špeciálnym spracovaním vrchnej vrstvy.

Vysoká viditeľnosť

Hasiči musia byť na zásahoch ľahko rozpoznateľní a viditeľní, či už pre svojich kolegov alebo pre civilov. Z toho dôvodu sú na hasičských oblekoch reflexné prvky. Klasické a najčastejšie používané sú žlté-strieborné-žlté reflexné pásky. Sú vysoko viditeľné cez deň, ale aj v noci dobre odrážajú svetlo. Nevýhodou reflexných prvkov je to, že bez svetla nie sú viditeľné vôbec. Z toho dôvodu sú používané čoraz častejšie fotoluminiscenčné pásky na hasičských oblekoch. Vďaka fotoluminiscenčným páskam hasiči sú viditelní aj v úplnej tme. Na zásahovom obleku PROTEK OPTIMUS sú okrem klasických reflexných prvkov použité aj práve tieto fotoluminiscenčné pásky.

optimus insta post (1) (1)