Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov

Postavu svätého Floriána môžeme nájsť na mnohých miestach sveta. V kostoloch, priečeliach domov, v erboch, na hasičských zbrojniciach, i na verejných miestach v podobe sochy rímskeho vojaka, ktorý vylieva vodu z vedra na strechu horiaceho domu. Je patrónom všetkých hasičov, ktorého oslavujeme 4. mája, na Deň Floriána.

Podľa niektorých údajov sa narodil v roku 250 v Cetii (dnes Zeiselmauer pri St.Pöltene). Vtedy v III. storočí išlo o územie Norika pripojené k Rímskej ríši. Tam tiež začínala jeho pôsobnosť. Florián sa stal významným dôstojníkom rímskej armády a vraj aj správcom provincie. Jeho sídlo bolo v jej hlavnom meste v Lauriacium (čo je dnešný Enns v Rakúsku). V Ríme vtedy vládol Dioklecián, známy a krutý prenasledovateľ kresťanov, ku ktorým Florián patril. O jeho živote je plno legiend a povestí.

Florian

V meste Lorch malo bolo uväznených asi 40 kresťanov. Florián ich chcel zachrániť a skončil na súde, kde hrdo vyznal svoju vieru. Cisársky námestník Akvilina (Aquilinus) ho odsúdil na smrť. Na verdikt Florian povedal: "Slúžiaci u vojska klaňal som sa Bohu skryto. Vypočujte vo veciach vojenských, ale ako kresťan sa nedám nikým prinútiť, aby som zaprel Krista a klaňal sa mŕtvym modlám."

Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns. Legenda o poprave hovorí o jeho dvojitom bičovaní, ktorým sa nepodarilo zlomiť jeho vernosť ani oslabiť jeho lásku. Preto mu potom vraj ešte z chrbta kliešťami odtrhávali mäso. Nakoniec bol usmrtený tým spôsobom, že mu k hrdlu bol uviazaný ťažký mlynský kameň, a bol zhodený do rieky Enns, v ktorej sa utopil.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri meste Linz postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život. Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe.

Patrónom hasičov a ochrancom proti požiarom sa stal zrejme vraj až po XV. storočí, samozrejme najskôr v súvislosti s tým, že vodou, v ktorej bol utopený, sa hasí oheň. Jedno z porekadiel uvádzaných v spojení s úctou ku Sv. Floriánovi, znie: "Kde páli ohňa žiar a vzrastá hriech a zvar, pomocník je nám daný, svätý Florián." Z toho vyplýva, že jeho príhovor môže hasiť aj oheň zloby a nenávisti. Nezabúdajme, že toto hasenie je nemenej potrebné ako hasenie požiarov. A láskou sa uhasí aj oheň zloby. Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Nürnberg pred požiarom. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca.

Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace budovy. Katolícka cirkev oslavuje jeho pamiatku 4. mája.

 

Modlitba k sv. Floriánovi

Všemohúci a milosrdný Bože,

Ty si dal svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia.

Pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo,

 aby sme s Tvojou pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou

a obstáli v každom nebezpečenstve.

Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista,

Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom svätým

po všetky veky vekov.

Amen