Ako predchádzať úrazom rúk na pracovisku

Svoje ruky používame takmer pri každej práci, a preto by prevencia úrazov rúk na pracovisku mala byť najvyššou prioritou každého podnikania.

Za predpokladu, že boli dodržané správne bezpečnostné opatrenia, je možné vyhnúť sa poraneniu rúk. Bohužiaľ sú však na pracovisku stále príliš časté. Zranenia rúk stoja podniky draho, a to priamo z hľadiska možného odškodného, účtov za lekársku starostlivosť a prerušenie výrobného procesu, ako aj nepriamo z dôvodu zníženia morálky zamestnancov.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžu podniky chrániť svojich zamestnancov - a seba - pred úrazmi rúk a ich následkami prijatím jednoduchých preventívnych opatrení.

Vykonajte proces hodnotenia rizík

Prvým krokom k prevencii úrazov rúk je identifikácia a vyhodnotenie všetkých nebezpečenstiev na pracovisku. Posúdenie rizika by sa malo vykonávať pravidelne, aby sa zohľadnili všetky nové riziká pre bezpečnosť rúk, ktoré môžu vzniknúť pri zmene pracoviska.

Na identifikáciu rizík sa obzrite späť v správach o úrazoch a zistite, ako si mohli pracovníci v minulosti poraniť ruky. Požiadajte zamestnancov o spätnú väzbu o akýchkoľvek nebezpečenstvách, ktoré vidia a ktoré by mohli byť znížené alebo odstránené. Hovorte s ostatnými ľuďmi vo vašom odbore a prečítajte si články o rizikách bezpečnosti rúk v rôznych odvetviach.

Pomocou tabuľky hodnotenia rizík kategorizujte každé z nebezpečenstiev, ktoré nájdete, na „nízke“, „stredné“, „vysoké“ alebo „extrémne“ podľa stupňa rizika, ktoré predstavuje pre vašich zamestnancov. Zvážte, aké kroky môžete podniknúť na vylúčenie alebo zníženie každého rizika.

Vykonajte pravidelné školenie zamestnancov

Účinné školenie zamestnancov je nevyhnutné na zaistenie bezpečnejšieho pracoviska. Aby ste udržali bezpečnosť rúk v popredí všetkých myslí, naplánujte si mesačné rozhovory o bezpečnosti a zapojte sa do častejších, ale kratších pripomenutí protokolu, aby ste túto správu posilnili.

Nebojte sa zdôrazniť závažnosť nebezpečenstiev, ktorým vaši zamestnanci čelia. Musíte sa ubezpečiť, že vaše školenie o ochrane rúk rezonuje s vašimi zamestnancami, aby si pamätali potenciálne vážne následky nedodržiavania príslušných bezpečnostných protokolov.

Požiadajte rôznych zamestnancov, aby zakaždým uskutočnili školenia, alebo inak prispeli k bezpečnostným poznámkam. Okrem toho, že je to dobrý spôsob, ako zapojiť svoju pracovnú silu, pomôže vybraným ľuďom prevziať zodpovednosť za bezpečnosť a povzbudí ich k presadzovaniu v riadnom pracovnom čase. Budú dobre poznať bezpečnostné informácie a budú mať dobrý pocit z učenia ostatných a prispievania k zlepšovaniu ich pracovného prostredia.

Poskytnite kvalitné náradie a bezpečnostné vybavenie

Dôležitou súčasťou poskytovania bezpečného a pohodlného pracovného prostredia pre vašich zamestnancov je zabezpečenie kvality, spoľahlivosti a primeranosti nástrojov, ktoré používajú, na účely, na ktoré sa používajú. Dobre navrhnuté nástroje znižujú riziko poranenia rúk, pretože vyžadujú menšie úsilie používateľa. Pri použití nadmernej sily s nástrojmi môže dôjsť k pošmyknutiu, ktoré môže spôsobiť vážne zranenie. Ergonomicky navrhnuté nástroje tiež znížia namáhanie šliach a svalov, čím znižujú únavu prstov, zápästia a rúk pri vykonávaní opakujúcich sa úloh. Každý pracovník by mal nosiť vhodný bezpečnostný odev pre náradie, ktoré používa, a tento bezpečnostný odev by mu mal správne sedieť, pretože nesprávne nasadené bezpečnostné vybavenie môže byť menej účinné a potenciálne samo osebe spôsobiť zranenie. Napríklad ak pracujete s ostrými predmetmi, ktoré vás môžu porezať, odporúčame aby ste mali na ruke ochranné rukavice SEIZ GRIPPER.

Spoločnosti by mali pravidelne kontrolovať všetky nástroje a stroje, ktoré vystavujú zamestnancov riziku úrazu rukou, a okamžite vymeniť vybavenie alebo bezpečnostné oblečenie, ktoré je v zlom stave. Mala by existovať politika tolerancie, ktorá by zamestnancov odradila od používania opotrebovaných alebo zle fungujúcich zariadení, od zanedbávania používania ochranných prostriedkov alebo od nedodržiavania bezpečnostných protokolov.

E-shop TOPHASICI.SK: súčasť riešenia

V spoločnosti TopFire s.r.o. sa snažíme poskytovať našim zákazníkom kvalitné a vysoko hodnotené bezpečnostné a osobné ochranné prostriedky, ktoré im pomôžu predchádzať úrazom na pracovisku vrátane úrazov rúk.

V tejto role sme sa rozhodli stať sa preferovaným slovenským distribútorom spoločnosti SEIZ®, nemeckého výrobcu širokej škály ochranných rukavíc.

V našej ponuke máme ochranné rukavice pre hasičov a ochranné rukavice pre záchranárov a mechanických pracovníkov.

Ak chcete získať viac informácií o rade rukavíc SEIZ®, ktoré ponúkame, a o ich bezpečnostných údajoch, zavolajte nám na číslo +421905851723 alebo napíšte nám mail na e-mailovú adresu info@tophasici.sk.

4