Spolupráca s FIREFIGHTER COMPLEX TRAINING

V súčasnej dobe sme zapojení do výskumu, ktorý skúma prestup nebezpečných látok pri zásahu do zásahového odevu a do kože na exponovaných miestach (čelo, krk, zápästie,..). O výsledky začína byť záujem a mnoho krokov by mohlo byť vedených k zlepšeniu obmedzenia intoxikácie a čo je hlavné, mohli by byť nastavené kroky v zmysle sekundárnej kontaminácie.

Sekundárna kontaminácia má svoju cestu otvorenú od chvíle, kedy ukončíme zásah až do chvíle, kým prostriedky a zásahové odevy prejdú očistou vo forme, aká im patrí. Jazda v zásahovom obleku po požiari, prechádzanie sa po stanici/zbrojnici, presun prostriedkov cez množstvo miest a podobne. Tieto všetky kroky, vrátane prestupu látok, sa budú skúmať.

Pre FIREFIGHTER COMPLEX TRAINING sme poskytli 2 hasičské kukly Kermel P-BLOK s membránou, ktorá blokuje prestup drobných častíc a tekutín k pokožke nositeľa. Jedna sa využije pri zásahoch, druhá pri meraní v rámci laboratórií. 

Snímka obrazovky 2022-01-24 o 18.45.15 (1)Kukla P-BLOK

Na samotnej práci sa podieľa profesionálny hasič Tomáš Marek zo stanice Ostrava-Fifejdy, Hasičský záchranný zbor Moravskosliezskeho kraja, za výskumnú časť potom VŠB-FBI a Tomáš Čáp, zakladateľ projektu a veliteľ družstva stanice Ostrava-Prívoz, Hasičský záchranný zbor Moravskosliezskeho kraja.

Celý projekt je nastavený s ukončením okolo júla, potom dôjde k spracovaniu výsledkov a ich prezentácii taktiež Vám.

#tophasici #FCT #firefightercomplextraining #cistyhasiczdravyhasic

 TOPHASICI.SK logo