Nosenie zásahovej prilby vo vozidle: povinné alebo nie? "Čo hovoria nemecké testy?"

Zlepší sa alebo zhorší sa v prípade nehody bezpečnosť nositeľa zásahovej prilby v hasičskom vozidle? Na túto otázku hľadala odpoveď expertná skupina Hasičského havarijného fondu Nemecka (Die Feuerwehr-Unfallkassen (FUK). S pomocou Nemeckej asociácie povinného havarijného poistenia (DGUV) skupina vyhodnotila testy rôznych výrobcov vozidiel a iných inštitúcií.

Áno alebo nie?stiahnuť-transformed (1)

Hľadali odpovede na nasledovné otázky:

 • Nosiť/nenosiť správne nasadenú zásahovú prilbu
 • s používaním bezpečnostných pásov vozidla a
 • s existujúcou opierkou hlavy?

V niektorých hasičských vozidlách nie je možné sedenie s nasadenou prilbou počas jazdy, pretože konštrukcia vozidla spôsobuje, že medzi hlavou a strechou vozidla je veľmi malý priestor alebo dokonca dochádza k neustálemu kontaktu so strechou vozidla. Pri jazde cez výtlky a nerovnosti alebo pri jazde v teréne môže dôjsť k priamemu kontaktu so strechou vozidla, čo by následne viedlo k zvýšenému riziku poranenia hlavy, krku alebo krčnej chrbtice hasiča.

Ak existuje riziko nárazu do strechy vozidla, zásadne by ste sa mali vyhýbať noseniu prilby.

Ďalšou nevýhodou nasadených prilieb môže byť znížené vnímanie akustických signálov v dôsledku zakrývania uší. Neplatí to však pre všetky typy prilieb, ale závisí od typu použitej prilby.

 

Nárazové skúšky

V priestore pre posádku vozidla je známe, že hasiči majú množstvo vybavenia. Ich správanie v interiéri bolo preverené pri nárazovom teste.

 1. Ochranná prilba bola zavesená s podbradným remienkom na vešiaku - Pri náraze sa prilba preletela kabínou vozidla počiatočnou rýchlosťou 64 km/h. Prilba približne s 1,3 kg hmotnosťou predstavuje veľmi vysoké riziko zranenia hasičov na cestách.
 2. Prilba upevnená s popruhmi alebo karabínou – prilba zavesená podbradníkom na karabínu sa odolal záťaže pri náraze a zostala na svojom pôvodnom mieste.
 3. Správne nasadená a zapnutá prilba na figuríne vodiča - Hodnoty nameranej figuríny nevykazovali žiadne abnormality v porovnaní s porovnateľnými testmi bez prilby. Prilba pri náraze nespadla z hlavy figuríny. Vyšetrovatelia zároveň poznamenali, že použitý typ figuríny (Hybrid III) neumožňuje meranie relevantných síl v oblasti krčnej chrbtice.

Kde a ako majú byť prilby uložené počas jazdy?zyro-image

Osobitný význam má však aj uloženie hasičských prilieb vo vozidlách. Existuje veľké množstvo hasičských vozidiel, v ktorých nie je možné počas jazdy bezpečne uložiť hasičské prilby (pozri obrázok „negatívny príklad“). Nosenie hasičskej prilby je tu lepším riešením. Ak prilba nie je nasadená, musí byť bezpečne umiestnená, aby sa pri nehode nestala životu nebezpečnou strelou. Umiestnenie hasičských prilieb na palubnú dosku alebo medzi sedadlo vodiča a spolujazdca je tou najhoršou možnosťou, pretože pri najmenšom pohybe vozidla môžu skĺznuť do priestoru pre nohy alebo do volantu a mať ničivé následky.

 

Nasledujúce zistenia vyšetrovateľov môžu poskytnúť pomoc pri rozhodovaní o tom, či na výjazdoch máte nosiť hasičskú prilbu alebo nie:

Výhody:

 • Ochrana hasičov pri náraze hlavy alebo náraze do častí vozidla pri dopravných nehodách a pri prípadnom bočnom náraze,
 • Možnosť úplného nasadenia OOPP už počas výjazdu na miesto udalosti,
 • Ak zásahová prilba je nasadená bezpečne na hlavu hasiča, tak nemusí byť uložená vo vozidle.

 Možné nevýhody v závislosti od konštrukcie vozidla a hmotnosti prilby:

 • Nízky priestor medzi nositeľom prilby a strechou vozidla,
 • Znížené vnímanie akustických signálov,
 • Zaťaženie hlavy, krku a krčnej chrbtice pri šoférovaní, napr. na nerovnom teréne.

 

Výjazdy sú vždy spojené so zvýšeným rizikom

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemožno z bezpečnostného hľadiska vyhlásiť všeobecnú povinnosť nosenia prilby v hasičských vozidlách. Pri rozhodovaní a vyhodnocovaní situácie treba brať do úvahy ochranný účinok hasičskej prilby, ak vo vozidle nie sú bezpečnostné pásy alebo sa nepoužívajú.