Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2023

V súvislosti s blížiacim sa termínom predkladania žiadostí o zaradenie DHZO do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR oznamujeme, že všetky obce a mestá, ktoré majú záujem o zaradenie a následné poskytnutie dotácie aj v roku 2023, musia zaslať "Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) do kategórie na rok 2023". Žiadosť si môžete stiahnuť kliknitím na nasledovný odkaz: ziadost_dhzo_2023

Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať poštou do 21. októbra 2022 v dvoch vyhotoveniach na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava